Quang học cho hình ảnh quang học y tế

Hình ảnh quang học y tế là việc sử dụng ánh sáng như một kỹ thuật hình ảnh điều tra cho các ứng dụng y tế như nội soi, soi tử cung, nội soi khớp và ống soi thanh quản.

Ghé thăm chúng tôi tại Laser Korea 2022, Gian hàng: 4C24
Trang web này được xem tốt nhất với Chrome / Firefox / Safari.
Ghé thăm chúng tôi tại Laser Korea 2022, Gian hàng: 4C24